Nastavitev dihalnega ventila


Smiselna je takšna nastavitev dihalnega ventila rezervoarja za topilo, da normalna dnevna temperaturna nihanja ne povzročajo, da bi se ventil odpiral in bi nastale emisije hlapov v okolico.


Uporaba aplikacije oziroma rezultatov je izključna odgovornost uporabnika.

ⓒ Dovoljena je uporaba aplikacije v nekomercialne namene. Uporaba aplikacije za namen, da se rezultate na kakršenkoli način trži oziroma uporabi za produkte, namenjene prodaji, ni dovoljena brez pisnega dovoljenja IPZ d.o.o. Glede komercialne uporabe kontaktirajte info@ipzatex.com.