Gostota nasičenih hlapov v dušiku


Rdeči del linije predstavlja območje nad plameniščem, oranžni del območje pod plameniščem vendar pri teh temperaturah hlapi lahko tvorijo hibridne zmesi, črni del predstavlja območje pod plameniščem kjer koncentracija hlapov ne zadošča za formiranje hibridnih zmesi.


Uporaba aplikacije oziroma rezultatov je izključna odgovornost uporabnika.

ⓒ Dovoljena je uporaba aplikacije v nekomercialne namene. Uporaba aplikacije za namen, da se rezultate na kakršenkoli način trži oziroma uporabi za produkte, namenjene prodaji, ni dovoljena brez pisnega dovoljenja IPZ d.o.o. Glede komercialne uporabe kontaktirajte info@ipzatex.com.