Mejna koncentracija kisika


Kadar ni podatkov iz literature, se lahko iz sestave snovi in iz spodnje meje eksplozivnosti računsko oceni mejna koncentracija kisika za inertizacijo.


Uporaba aplikacije oziroma rezultatov je izključna odgovornost uporabnika.

ⓒ Dovoljena je uporaba aplikacije v nekomercialne namene. Uporaba aplikacije za namen, da se rezultate na kakršenkoli način trži oziroma uporabi za produkte, namenjene prodaji, ni dovoljena brez pisnega dovoljenja IPZ d.o.o. Glede komercialne uporabe kontaktirajte info@ipzatex.com.