Dodajanje neinertiziranega prahu


Kadar se v inertizirane posode vsipava prah iz neinertizirane posode, lahko pride do izničenja inertizacije. Kalkulator izračuna dopustno količino neinertiziranega prahu, ki ga lahko stresemo v posodo, da s prahom ne vnesemo preveč zraka.


Uporaba aplikacije oziroma rezultatov je izključna odgovornost uporabnika.

ⓒ Dovoljena je uporaba aplikacije v nekomercialne namene. Uporaba aplikacije za namen, da se rezultate na kakršenkoli način trži oziroma uporabi za produkte, namenjene prodaji, ni dovoljena brez pisnega dovoljenja IPZ d.o.o. Glede komercialne uporabe kontaktirajte info@ipzatex.com.