Razelektritev nasipa


Aplikacija glede na mediano granulacije produkta in minimalno energijo vžiga izračuna dovoljeni premer posode v katero se pretresa oziroma transportira prah.


Uporaba aplikacije oziroma rezultatov je izključna odgovornost uporabnika.

ⓒ Dovoljena je uporaba aplikacije v nekomercialne namene. Uporaba aplikacije za namen, da se rezultate na kakršenkoli način trži oziroma uporabi za produkte, namenjene prodaji, ni dovoljena brez pisnega dovoljenja IPZ d.o.o. Glede komercialne uporabe kontaktirajte info@ipzatex.com.