Primeri


Preprečevanje nastanka eksplozivne atmosfere, določitev con


Uveljavljena praksa z ocenami na palec mnogokrat ne omogoča ustrezne obravnave dejanskih situacij. Zato sledenje zadnjemu stanju tehnike zahteva uporabo orodij kot je računska dinamika fluidov, da se lahko oceni potencialni obseg eksplozivne atmosfere in tudi optimizira ukrepe za preprečevanje nastanka eksplozivne atmosfere. Več...

Varni postopki


Poleg lastnih potencialnih virov vžiga, ki jih ima oprema, se pri izvajanju postopkov lahko pojavljajo tudi tehnološki viri vžiga (običajno elektrostatika). Ti viri vžiga nastanejo zaradi obdelave nevarnih snovi in so močno odvisni od parametrov postopkov in od fizikalnih lastnosti snovi. Zato preprečevanje teh virov vžiga ni odgovornost proizvajalca opreme, ampak popolnoma odgovornost uporabnika. Več...

Zanesljivost inertizacije


Inertni pogoji so pogosto ključni del uspešne protieksplozijske zaščite. Kljub temu se v praksi inertizirane posode pogosto odpira pri čemer tvegamo izgubo inertnih pogojev. Zavedati se je treba, da nekateri postopki z odprtimi posodami, kot je npr. vsipavanje prašnih snovi, s precejšnjo verjetnostjo povzročajo nastanek virov vžiga - še več, pogosto je ravno potreba po izvajanju takšnih postopkov prvotni razlog za inertizacijo. Več...

Polnjenje rezervoarja


Nevarne elektrostatične naelektritve lahko nastanejo kadar se prečrpava neprevodno tekočino v rezervoar, posebej, če tekočina vsebuje tudi majhen delež nečistoč (npr. trdne delce ali neraztopljeno vodo). Nastalo elektrostatično polje lahko sproži razelektritve, ki lahko vžgejo eksplozivno zmes, če niso zagotovljeni inertni pogoji. Več..