Odpiranje filtrske nuče


Filtrska nuča se odpre, ko je v njej z vnetljivim topilom omočen produkt. Rezultat simulacije z računsko dimamiko fluidov (z upoštevanjem pretakanja fluida in difuzije) kaže, da je "določanje con na palec", pri čemer je pogosto cona 1 določena le v neposredni bližini nuče, lahko popolnoma neustrezno tudi, če je prostor dobro prezračevan (v kotu sobe je odsesovalna odprtina, ki pri tej simulaciji omogoča pet izmenjav zraka na uro).


Simulacija je izdelana za topilo z nasičenim parnim tlakom približno 15 SME (npr. aceton pri sobni temperaturi). Svetlo modra "gladina" označuje mejo, kjer je koncentracija hlapov četrtino spodnje meje eksplozivnosti, ki običajno zahteva določitev cone 1. Video je pospešen.Simulacije z računsko dinamiko fluidov seveda lahko tudi pomagajo pri določitvi ustreznih ukrepov, da se dejansko prepreči nepotrebne velike emisije vnetljivih hlapov. Na naslednjem videu je prikazan enak postopek odpiranja nuče kot zgoraj, le da je pod nučo vgrajen sistem za lokalno odsesavanje hlapov. Lokalno odsesavanje je lahko skrajno učinkovito, če je geometrija ustrezno izdelana in, če ima odsesavanje zadostno kapaciteto. Načrtovanje geometrije in ustrezne kapacitete odsesavanja je seveda bistveno olajšano z uporabo računske dinamike fluidov.


Enaki podatki kot zgoraj