IPZ, Industrijska protieksplozijska zaščita d.o.o., nudi optimalno načrtovanje ukrepov protieksplozijske zaščite z upoštevanjem najnovejšega stanja tehnike in zadnjega znanja. Strokovna usposobljenost je v IPZ d.o.o. osnovana na temeljitem poznavanju fizikalnih in tehniških vidikov protieksplozijske zaščite in na izkušnjah s protieksplozijsko zaščito v več kot 1000 industrijskih objektih, v katerih se uporabljajo vnetljivi plini in tekočine ali gorljiv prah. Zato so v IPZ d.o.o. bogate izkušnje s protieksplozijsko zaščito:

Znanje in izkušnje zagotavljajo vrhunsko kakovost storitve.