Razelektritev nasipa


Postopki z neprevodnim prahom lahko povzročijo vire vžiga z razelektritvijo nasipa, če se rokuje z večjimi količinami prahu. Če začetna analiza pokaže možnosti za nevarne razelektritve nasipa, se običajno uvede ukrepe za preprečevanje prevelikih naelektritev. Spodnji video kaže rezultate numerične analize polnjenja kontejnerja pri katerem jakost elektrostatičnega polja nad nasipom naraste do 3 kV/mm, kar pomeni, da lahko pričakujemo razelektritve nasipa.


Elektrostatično polje v notranjosti ozemljenega kovinskega kontejnerja med polnjenjem s prahom nizke prevodnosti. Če je polnjenje hitro, elektrostatično polje naraste do nevarne meje 3 kV/mm (rdeča označuje jakost polja 3 kV/mm ali več, oranžna 2 kV/mm, zelena 1.5 kV/mm, modra 1 kV/mm in bela pod 0.5 kV/mm; sivo je prikazan vrh nasipa prahu). Vidimo tudi, da po končanem postopku polnjena jakost elektrostatičnega polja začne pojemati, ker elektrostatični naboj počasi relaksira na zemljo. Video je pospešen.


Z numeričnimi simulacijami lažje in točneje odkrijemo nevarne situacije in tudi najdemo ukrepe, ki jih preprečujejo. Video spodaj kaže situacijo, ko je postopek polnjenja ustrezno upočasnjen, kar pomeni tudi zmanjšanje jakosti elektrostatičnega polja na nenevarno raven.


Enaki podatki kot pri zgornjem videu, le, da je polnjenje kontejnerja počasnejše. Jakost elektrostatičnega polja nad nasipom ostane pod 3 kV/mm.