Izguba inertnih pogojev


Inertni pogoji v notranjosti procesne opreme se lahko hitro izgubijo pri odpiranju opreme. Na primer odpiranje pokrova posode z metanolom, inertizirane z dušikom, povzroči precej hitro vdiranje zraka v posodo, ker je zmes hlapov metanola z dušikom običajno nekoliko lažja od zraka (spodnji video). Podoben ali celo hitrejši vdor zraka v posodo nastane pri odpiranju posode s težkimi hlapi, če je npr. posoda oziroma reaktor opremljen s kolono nad nivojem pokrova.


3D model odpiranja inertizirane posode pri čemer je prikazan del nad gladino metanola. Legenda na desni prikazuje barvno reprezentacijo deleža kisika (v odstotkih) ob notranji površini posode. Zelena površina, ki se vrtinči v notranjosti posode, prikazuje mejo, kjer je dosežena mejna koncentracija kisika za inertizacijo metanola. VIjolična površina izven posode prikazuje mejo kjer je koncentracija hlapov metanola enaka spodnji meji eksplozivnosti. Vidimo, da se eksplozivna zmes takoj pojavi v okolici odprtine, da tam vztraja ves čas in da počasi napolni celotno posodo. Takšne simulacije z računsko dinamiko fluidov pomagajo določiti karakteristični čas v katerem se inertni pogoji v posodi lahko izgubijo. Seveda je možno narediti simulacije tudi za komplicirane geometrije, ki bolj natančno ustrezajo realističnim situacijam. Video je pospešen.